فهرست پادشاهان چین: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه ویرایش با برنامهٔ اندروید
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از برنامهٔ همراه ویرایش با برنامهٔ اندروید
! colspan="6"|ادامه دودمان تانگ (۷۰۵ - ۹۰۸)
|-
|۴|| [[ژونگ زونگ|ژونگ‌زونگ]] {{سخ}} توسط [[ملکهامپراتریس وی (دودمان تانگ)|امپراتریس وی]] در قدرت همراهی شد||۶۵۶–۷۱۰||پسر [[گائوزونگ (دودمان تانگ)|گائوزونگ]] و [[ملکه زتیان (دودمان ژو دوم)|ملکه زتیان]]||۷۰۵–۷۱۰ (۵ سال)
|-
|۷|| [[شانگ (دودمان تانگ)|شانگ]] توسط [[ملکهامپراتریس وی (دودمان تانگ)|امپراتریس دواگر وی]] در قدرت همراهی شد||۶۹۵–۷۱۴||پسر [[ژونگ‌ زونگ|ژونگ‌زونگ]]||۷۱۰ (۱۷ روز)
|-
|۵|| [[رویزونگ (دودمان تانگ)|روی‌زونگ]] {{سخ}} توسط [[پرنسس تایپینگ]] در قدرت همراهی شد||۶۶۲–۷۱۶||پسر [[گائوزونگ (دودمان تانگ)|گائوزونگ]] و [[ملکه زتیان (دودمان ژو دوم)|ملکه زتیان]]||۷۱۰-۷۱۳ (۳ سال)
کاربر ناشناس