همه مردان شاه: تفاوت میان نسخه‌ها

== خلاصه ==
 
[[رضاشاه]] در سال ۱۹۳۳ قراردادی امضا کرد که به واسطه آن حق اکتشاف و بهره‌برداری از نفت ایران را به [[شرکت نفت ایران و انگلیس]] واگذار می‌کرد. اگر چه ایران در [[جنگ جهانی دوم]] رسما بیطرف بود، اما نسبت به [[نیروهای محور]] روابط دوستانه داشت. پس از [[اشغال ایران در جنگ جهانی دوم]] ۱۹۴۱ که به بهانه حضور کارشناسان آلمانی‌ در ایران اتفاق افتاد [[رضاشاه]] توسط انگلیسی‌ها مجبور به کناره‌گیری از سلطنت کناره‌گیری و تفویض قدرت را به پسرش [[محمدرضا شاه]] تفویض کندشد.
 
== منابع ==