همه مردان شاه: تفاوت میان نسخه‌ها

(هدف اصلی‌ از کودتای ۲۸ مرداد)
 
اما حقیقتی که در انتهای کتاب به آن پرداخته میشود آن است که اغلب قراردادهای نفتی‌ ایران بعد از کودتا توسط رژیم شاه به شرکت‌های نفتی‌ آمریکایی‌ رسید. این حقیقت در ابتدای روایت در کتاب چندان مورد اشاره قرار نمیگیرد. اما می‌توان گفت که نویسنده دستیابی به نفت ایران را به عنوان هدف اصلی‌ آمریکا از کودتای ۲۸ مرداد در انتهای کتاب با زبان بی‌زبانی و به طور سربسته ارائه می‌کند.
<br>
David Pryce-Jones نویسندهٔ انگلیسی‌ کتاب "یک کودتای دلپذیر" {{به انگلیسی|A Very Elegant Coup}} با این نتیجگیری مخالفت شدیدی می‌کند. از دیدگاه او، هدف اصلی‌ کودتای ۲۸ مرداد جلوگیری از دستیابی کمونیسم به ایران بود. او اعتقاد دارد که تصویر ارائه شده از سی‌ آای اأعی توسط کینزر به عنوان "خودخواه و مغرور، لات مسلک و بی‌ اخلاق" در اصل روایتی از چپگرینی بود که با تسلط شوروی بر ایران موافق بودند.
 
== منابع ==