تصویر دوریان گری: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:رمان‌هایی که ابتدا به صورت سریالی چاپ شدند]]
[[رده:رمان‌هایی که بر پایه آن‌ها اپرا ساخته شده‌است]]
[[رده:رمان‌هاییرمان‌های کهمورد براقتباس پایه آن‌هادر مجموعه‌های تلویزیونی ساخته شده‌است]]
[[رده:کتاب‌های انگلیسی]]
[[رده:مناقشه‌های وقاحت در ادبیات]]