همه مردان شاه: تفاوت میان نسخه‌ها

 
== هدف اصلی از کودتای ۲۸ مرداد ==
در خصوص سیاست آمریکا در برابر ایران از در اوایل دههٔ ۱۹۵۰ میلادی، کتاب ابتدا تصویری به مخاطب ارائه می‌کند که حاکی از سه هدف است:
* ترس آمریکا از رنجیده شدن انگلیسی
* تلاش آمریکا که به عنوان یک واسطه و دلال با صداقت شناخته شود