تفاوت میان نسخه‌های «تبصره ۲۲»

جز
[[رده:رمان‌های ۱۹۶۱ (میلادی)]]
[[رده:رمان‌های آمریکایی ۱۹۶۱ (میلادی)]]
[[رده:رمان‌های آمریکایی کهمورد براقتباس پایهدر آن‌ها فیلم ساخته شده‌استفیلم‌ها]]
[[رده:رمان‌های آمریکایی که بر پایه آن‌ها نمایش‌نامه ساخته شده‌است]]
[[رده:رمان‌های پست‌مدرن]]