بازگشت پادشاه (رمان): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:رمان‌های ۱۹۵۵ (میلادی)]]
[[رده:رمان‌های بریتانیایی ۱۹۵۵ (میلادی)]]
[[رده:رمان‌های بریتانیایی کهمورد براقتباس پایهدر آن‌ها فیلم ساخته شده‌استفیلم‌ها]]
[[رده:رمان‌های خیال‌پردازی دهه ۱۹۵۰ (میلادی)]]
[[رده:رمان‌های دنباله]]