تفاوت میان نسخه‌های «ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد»

جز
[[رده:رمان‌های پائولو کوئلیو]]
[[رده:رمان‌های پرتغالی‌زبان]]
[[رده:رمان‌های مورد اقتباس در فیلم‌ها]]
[[رده:رمان‌هایی که بر پایه آن‌ها فیلم ساخته شده‌است]]
[[رده:فیلم‌های درباره افسردگی]]