خدای کشتار: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:نمایشنامه‌های برنده جایزه تونی]]
[[رده:نمایشنامه‌های فرانسوی]]
[[رده:نمایشنامه‌های فرانسوی کهمورد براقتباس پایهدر آن‌ها فیلم ساخته شده‌استفیلم‌ها]]
[[رده:نمایشنامه‌های کمدی]]
[[رده:نمایش‌نامه‌های ۲۰۰۶ (میلادی)]]