تفاوت میان نسخه‌های «مهد علیا (ابهام‌زدایی)»

جز
v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (همهٔ زیربخش‌ها با سه تا "=" نوشته‌شده‌اند)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (همهٔ زیربخش‌ها با سه تا "=" نوشته‌شده‌اند))
برچسب: WPCleaner
'''مهد علیا''' همچنین ممکن است اشاره به یکی از اشخاص زیر باشد:
* [[مهد علیا (لقب)]] لقبی برای برخی مادران شاهان ایران
=== تیموریان ===
* [[گوهرشادبیگم]]، همسر شاهرخ تیموری و مادر الغ‌بیگ
=== ترکمانان ===
* [[خاتون‌جان بیگم]]، همسر [[جهانشاه (قراقویونلو)]]
* [[سلجوق‌شاه بیگم]]، همسر [[اوزون حسن]] و مادر [[سلطان خلیل]] و [[سلطان یعقوب]]
* [[گوهر سلطان خانم]] همسر [[سلطان یعقوب]] و مادر [[سلطان بایسنقر]] و [[سلطان مراد]]
 
=== صفویان ===
* [[عالم‌شاه بیگم]] همسر شیخ حیدر و مادر [[شاه اسماعیل یکم]]
*[[تاجلی بیگم]] همسر [[شاه اسماعیل یکم]] و مادر [[شاه تهماسب یکم]]
* مهدعلیا، همسر [[شاه عباس یکم]] و دختر [[مصطفی‌میرزا صفوی]]
 
=== زندیان ===
* مهد علیا همسر [[صادق خان زند]] و مادر [[جعفر خان زند]]
 
=== قاجاریان ===
* [[آسیه خانم (قاجار)]]، همسر حسینقلی‌خان جهانسوز و مادر فتحعلی‌شاه قاجار
* [[ننه خانم]]، همسر فتحعلی‌شاه