تفاوت میان نسخه‌های «تونل رسالت»

بدون خلاصه ویرایش
|}
 
تونلی بطول ۹۵۰ متر که از میدان آفریقا شروع و به [[بزرگراه کردستان]] ختم می‌شود.با اجرای این پروژه بار ترافیکی [[بزرگراه شهید همت]] کاهش یافته است.این تونل شامل دوقسمت می‌باشد. قسمت اول شاملدارای دو تونل بلندازکه طول آن تقریبا 882 متر و از میدان آفریقا تا دره نظامی گنجوی هرمی یک به طول تقریبی ۸۲۲ مترباشد و قسمت دوم شاملدارای دو تونل کوتاه بهم چسبیده که طول آن تقریبا برابر 160 متر بوده که از دره نظامی گنجوی تا بعد از [[خیابان اسدآبادی]] هرامتداد یک به طول تقریبی ۱۶۰ مترمی می‌باشدیابد.
==تجهیزات تونل==
در این تونل از سیستم های هوشمند استفاده گردیده است . سیستم نور پردازی و روشنایی در طول تونل با توجه به شرایط محیطی بیرونی و درونی تونل و متناسب با وضعیت دید راننده تنظیم می گردد. همچنین این سیستم در صورت افزایش غلظت آلاینده ها بر اثر افزایش بار ترافیکی در درون تونل از ورود خودروها به داخل آن ممانعت به عمل می آورد.<ref>http://www.omran-ag.ir/Default.aspx?PageContentID=67&tabid=237</ref>
۹۱۲

ویرایش