تفاوت میان نسخه‌های «بیمارستان روزبه»

جز
v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (زیربخش‌های پررنگ شده - زیربخش های دارای دونقطه)
جز
برچسب‌ها: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
جز (v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (زیربخش‌های پررنگ شده - زیربخش های دارای دونقطه))
برچسب: WPCleaner
با توجه به رشد و ظهور مدرنیزاسیون از اواسط قرن هجدهم د راروپا و سر و تحول فکری در همین دوران مخصوصا در کشورهای غربی و ارتباطاتی که ایرانیان با دانش و فرهنگ غربیی مکرر برقرار مي‌کردند چه با فرستادن دانش‌آموختگان به کشورهای غربی و چه با دعوت از مستشاران، مهندسان، پزشکان و اساتید سایر حوزه‌ها اقدامات مهمی در زمینه‌هاي علمی برای هم شکل شدن با کشورهای مدرن غربی صورت گرفت. و این تنها با ایجاد تعامل دانش و همچنین بازگشت این دانش آموختگان از خارج به داخل ایران و انتقال علم و فن روز به ایران فراهم مي‌شد. روان پزشکی در کنار سایر علوم دیگر از این امر مستثنی نبود.
 
=== '''تاریخچه کلی:''' ===
در گذشته‌ي نه چندان دور؛ دیوانگان موجودات ناخواسته‌ای شمرده مي‌شدند که گرچه گاهی تاثر و تاسف مردم را بر مي‌انگیختند، اکثرا انان را مایه‌ي سر افکندگی و شرمساری مي‌دانستند. گاهی نیز موجب تعجب و تحیر و یا اسباب خنده و تفریح مردم بودند. در همه حال دیوانگان افراد مزاحمی به حساب مي‌امدند که در اجتماع، محل و موقع نداشتند و از جامعه رانده مي‌شدند. دارالمجانین‌ها و تیمارستان‌ها نیز در ابتدای آن طور که مرحوم دکتر رضاعی و دکتر نظام در شرح مشاهدات خود نوشته اند، این موجودات مطرود، روزها در کوچه و بازار ویلان بودند و سرگردان پرسه مي‌زدند و در شب‌هاي سرد زمستان به اطراف دکانهای نانوایی و حمام‌هاي عمومی پناه مي‌بردند(داویدیان، 1387: 36).
 
بیمارستان روزبه در زمینه به مساحت 22000متر مربع در مرکز شهر تهران بنا شده است که اولین مرکز درمانی و آموزشی بیماران روانی است. این بیمارستان با بیش از 70 سال سابقه در زمینه‌ي بیماریهای روانپزشکی بیشترین نقش را در تربیت روانپزشکان، در کشور را بر عهده داشته است.
 
== '''تاریخچه مختصر:''' ==
در سال [[۱۳۱۹]] بیمارستان شماره یک شهرداری ضمیمه دانشکده پزشکی تهران گردید و به نام بیمارستان روزبه موسوم گردید.
 
 
 
== ریاست بیمارستان از آغاز تا کنون: ==
رياست بيمارستان تا سال 1349 بعهده شادروان دكتر عبدالحسين ميرسپاسي و از آن سال به بعد و به دنبال بازنشستگي استاد مسئوليت اين مهم به عهده اساتيد زير بوده است.
 
<br />
 
== '''معرفی بخشها و خدمات:''' ==
'''بخشهای بستری:'''