تفاوت میان نسخه‌های «آنتی‌بیوتیک»

جز
v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (زیربخش های دارای دونقطه - دارای پوشاننده و هدف پیوند یکسان)
(خنثی‌سازی ویرایش 27840447 از 185.131.154.128 (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
جز (v1.43b - پروژهٔ چک‌ویکی (زیربخش های دارای دونقطه - دارای پوشاننده و هدف پیوند یکسان))
برچسب: WPCleaner
بحث اصلی: [[فهرست آنتی‌بیوتیکها]]
 
=== جلوگیری از ساخت دیواره سلولی باکتری: ===
شامل گروه بتالاکتام‌ها (پنی سیلین ها ، سفالوسپورین‌ها ، کارباپنم ها (مثل ایمی پنم) ، باسیتراسین ، آزترئونام و ونکومایسین) می شود.
 
این آنتی بیوتیک ها شامل کلاولانیک اسید ، سولباکتام ، تازوباکتام و آویباکتام می شود.
 
=== تغییر در عملکرد [[غشاء سلولی|غشاء سلولی:]]: ===
این دسته با ایجاد تغییراتی در غشاء سلولی باعث افزایش نفوذپذیری و در نتیجه تخریب غشاء می‌شوند. شامل:
دترژانتهایی همچون پلی‌میکسین، عوامل ضد قارچ پلی‌ان (نیستاتین و آمفوتریسین بی) و داپتومایسین.
 
=== مهار [[پروتئین سازی|پروتئین سازی:]]: ===
از دو مسیر ممکن می شود: