تفاوت میان نسخه‌های «تابش الکترومغناطیسی»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: دامنهء⟸دامنه، رابطهء⟸رابطه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: دامنهء⟸دامنه، رابطهء⟸رابطه)
گاهی به تابش الکترومغناطیسی '''نور''' می‌گویند، ولی باید توجه کرد که نور مرئی فقط بخشی از گسترهٔ امواج الکترومغناطیسی است. امواج الکترومغناطیسی بر حسب [[بسامد]]شان به نام‌های گوناگونی خوانده می‌شوند: [[امواج رادیویی]]، [[ریزموج]]، [[فروسرخ]] (مادون قرمز)، [[نور مرئی]]، [[فرابنفش]]، [[پرتو ایکس]] و [[پرتو گاما]]. این نام‌ها به ترتیب افزایش بسامد مرتب شده‌اند.
تغییر در اندازه و موقعیّت بار الکتریکی تواماً باعث انتشار موج الکترو مغناطیسی می شود.
رابطهءرابطه دامنهءدامنه موج الکتریکی (E)فرکانس موج مغناطیس(B)به صورتE=CBاست که درآن Cسرعت نور در خلاء۳×۱۰^۸ است.
 
== ماهیت فیزیکی ==
۲۶۸

ویرایش