تفاوت میان نسخه‌های «اوراق قرضه»

جز
غلط املایی
برچسب: دارای ادبیات عامیانه
جز (غلط املایی)
ارزش اسمی: مبلغ پولی است که اوراق قرضه در زمان سررسید ارزش دارد. در واقع مبلغ پولی است که بر روی اوراق قرضه چاپ می‌شود. همچنین مبلغ مرجع صادر کننده اوراق قرضه در هنگام محاسبه پرداخت سود مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، سرمایه گذار یک اوراق قرضه را با مبلغ 1,100,000 ریال خریداری می‌کند و یکی دیگر از سرمایه گذاران بعد از خرید با تخفیف 900,000 ریال، همان اوراق را می‌بخشد. وقتی که اوراق قرضه به زمان سرسید خود برسد، هر دو سرمایه گذار 1,000,000 ریال از اوراق قرضه را دریافت خواهند کرد.
 
نرخ کوپن یا نرخ بهره : نرخ بهره ای است که برمبنای ارزش اسمی اوراق قرضه، پرداخت می شود. این نرخ در طول دوره عمر خود ثابت است ولی در صورت تغییر اعلان خواهد شد. به عنوان مثال اگر نرخ بهره یک برگه اوراق قرضه 10% و ازشارزش اسمی آن 1,000,000 ریال باشد مبلغ بهره پرداختی سالانه 1,100,000 ریال خواهد شد.
 
تاریخ کوپن: تاریخ‌هایی هستند که صادر کننده اوراق قرضه مبلغ بهره را پرداخت می‌کند. این باز پرداخت در هر دوره‌ای می‌تواند صورت گیرد.
۱

ویرایش