تفاوت میان نسخه‌های «تیم ملی والیبال مردان کره جنوبی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| Olympic apps = ۸
| Olympic first = ۱۹۶۴
| Olympic best = ۵th۵ ام([[Volleyball at the 1984 Summer۱۹۸۴Summer Olympics – Men's tournament|۱۹۸۴]])
| World Champs apps = ۸
| World Champs first = ۱۹۵۶
| shorts2 = ۰۰۰۰۰۰
}}
'''تیم ملی والیبال مردان کره جنوبی،نماینده کره جنوبی''' تیمدر ملیمسابقات بین المللی [[والیبال]] مردانو کشورمسابقات [[کرهدوستانه جنوبی]]است،این استتیم سابقه هشت بار حضور در بازیهای المپیک دارد که بهترین عملکردشان در المپیک ۱۹۸۴ لس آنجلس بود.'''
 
== تاریخچه مسابقات ==
== نتایج ==
{| class="wikitable"
=== [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی|بازی‌های المپیک تابستانی]] ===
|+
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴|۱۹۶۴]] — جایگاه ۱۰ام
*! colspan="2" |[[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۸|۱۹۶۸]]والیبال در واجدبازیهای شرایطالمپیک نشدتابستانی]]
|-
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲|۱۹۷۲]] — جایگاه ۷ام
!سال
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۶|۱۹۷۶]] — جایگاه ۶ام
!جایگاه
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰|۱۹۸۰]] — واجد شرایط نشد
|-
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۴|۱۹۸۴]] — جایگاه ۵ام
*|{{Flagicon|JPN}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۸۱۹۶۴|۱۹۸۸۱۹۶۴]] — جایگاه ۱۱ام
|دهم
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۲|۱۹۹۲]] — جایگاه ۹ام
|-
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶|۱۹۹۶]] — جایگاه ۹ام
*|{{Flagicon|MEX}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۰۱۹۶۸|۲۰۰۰۱۹۶۸]] — جایگاه ۹ام
|راه نیافت
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴|۲۰۰۴]] — واجد شرایط نشد
|-
* [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸|۲۰۰۸]] — واجد شرایط نشد
*|{{Flagicon|GER}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲۱۹۷۲|۲۰۱۲۱۹۷۲]] — واجد شرایط نشد
|هفتم
 
|-
== جستارهای وابسته ==
*|{{Flagicon|CAN}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۶۴۱۹۷۶|۱۹۶۴۱۹۷۶]] — جایگاه ۱۰ام
* [[تیم ملی والیبال زنان کره جنوبی]]
|ششم
|-
*|{{پرچمک|URS}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰|۱۹۸۰]] — واجد شرایط نشد
|راه یافت اما شرکت نکرد
|-
*|{{Flagicon|USA}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲۱۹۸۴|۱۹۷۲۱۹۸۴]] — جایگاه ۷ام
|'''پنجم'''
|-
*|{{Flagicon|KOR}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۶۱۹۸۸|۱۹۷۶۱۹۸۸]] — جایگاه ۶ام
|یازدهم
|-
*|{{Flagicon|ESP}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۴۱۹۹۲|۱۹۸۴۱۹۹۲]] — جایگاه ۵ام
|نهم
|-
*|{{Flagicon|USA}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۲۱۹۹۶|۱۹۹۲۱۹۹۶]] — جایگاه ۹ام
|نهم
|-
*|{{Flagicon|AUS}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۹۶۲۰۰۰|۱۹۹۶۲۰۰۰]] — جایگاه ۹ام
|نهم
|-
*|{{Flagicon|GRE}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴|۲۰۰۴]] — واجد شرایط نشد
| rowspan="5" |راه نیافت
|-
*|{{Flagicon|CHN}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸|۲۰۰۸]] — واجد شرایط نشد
|-
|{{Flagicon|GBR}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ – مسابقات مردان|۲۰۱۲]]
|-
===|{{Flagicon|BRA}} [[والیبال در بازی‌های المپیک تابستانی 2016|بازی‌های المپیک تابستانی۲۰۱۶]] ===
|-
|{{Flagicon|JPN}} ۲۰۲۰
|}
{{بالای جدول مدال}}{{MedalCompetition|[[والیبال قهرمانی آسیا|قهرمانی آسیا]]}}{{MedalGold|۱۹۸۹ سئول|}}{{MedalGold|۱۹۹۳ ناخون راتچاسیما|}}{{MedalGold|[[والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۱|۲۰۰۱ چانگ وون]]|}}{{MedalGold|[[والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۳|۲۰۰۳ تیانجین ]]|}}{{MedalSilver|۱۹۷۵ ملبورن|}}{{MedalSilver|۱۹۷۹ منامه|}}{{MedalSilver|۱۹۹۱ پرت|}}{{MedalSilver|[[والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۳|۲۰۱۳ دبی ]]|}}{{MedalBronze|۱۹۸۳ توکیو|}}{{MedalBronze|۱۹۸۷ کویت|}}{{MedalBronze|۱۹۹۵ سئول|}}{{MedalBronze|[[والیبال قهرمانی مردان آسیا ۱۹۹۹|۱۹۹۹تهران]]|}}{{MedalBronze|[[والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۵|۲۰۰۵ سوپان بوری]]|}}{{MedalBronze|[[والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۷|۲۰۰۷ جاکارتا]]|}}{{MedalBronze|[[والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۰۹|۲۰۰۹ مانیل]]|}}{{MedalBronze|[[والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۱|۲۰۱۱ تهران]]|}}{{MedalBronze|[[والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۷|۲۰۱۷ جاکارتا]]|}}{{MedalCompetition|[[والیبال در بازی‌های آسیایی|بازی‌های آسیایی]]}}{{MedalGold|۱۹۷۸ بانکوک|}}{{MedalGold|۲۰۰۲ بوسان|}}{{MedalGold|۲۰۰۶ دوحه|}}{{MedalSilver|۱۹۶۶ بانکوک|}}{{MedalSilver|۱۹۷۰ بانکوک|}}{{MedalSilver|۱۹۷۴ تهران|}}{{MedalSilver|۱۹۸۶ سئول|}}{{MedalSilver|۱۹۹۰ پکن|}}{{MedalSilver|۱۹۹۸ بانکوک|}}{{MedalSilver|[[بازی‌های آسیایی ۲۰۱۸|۲۰۱۸ جاکارتا]]|}}{{MedalBronze|۱۹۸۲ دهلی نو|}}{{MedalBronze|۱۹۹۴ هیروشیما|}}{{MedalBronze|[[بازی‌های آسیایی ۲۰۱۰|۲۰۱۰ گوانگ‌ژو]]|}}{{MedalBronze|[[بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴|۲۰۱۴ اینچئون]]|}}{{MedalCompetition|[[جام کنفدراسیون والیبال آسیا|جام کنفدراسیون آسیا]]}}{{MedalGold|[[والیبال کاپ آسیا ۲۰۱۴|۲۰۱۴ آلماتی]]|}}{{MedalSilver|۲۰۰۸ ناکون راتچاسیما|}}{{پایان ستون}}
 
== منابع ==
کاربر ناشناس