تفاوت میان نسخه‌های «جغرافیای زیستی»

غ
(عالی)
(غ)
فعل و انفعالات کوتاه مدت در یک زیستگاه و گونه های موجودات زنده ، توصیف کاربرد زیست محیطی بیوگرافی است. بیوگرافی تاریخی ، دوره های طولانی و تکاملی زمانی را برای طبقه بندی گسترده تر موجودات زنده توصیف می کند.  دانشمندان اولیه ، با کارل لینائوس ، در توسعه بیوگرافی به عنوان یک علم نقش داشتند. با شروع از اواسط قرن 18th ، اروپایی ها جهان را کاوش کردند و تنوع زیستی زندگی را کشف کردند .
 
نظریه های علمی جغرافیای زیستی رشد می کند از کار الکساندر فون هومبولت (1769-1859)،  Hewett کاترل واتسون (1804-1881)،  آلفونس کاندول (1806-1893)،  آلفرد راسل والاس (1823-1913) ،  فیلیپ لوتلی اسکاتر ( 1929-1829 ) و سایر زیست شناسان و کاشفان.
 
=== مقدمه ===
الگوهای توزیع گونه ها در مناطق جغرافیایی معمولاً می تواند از طریق ترکیبی از عوامل تاریخی مانند: زائده ، انقراض ، رانش قاره و یخبندان توضیح داده شود . با مشاهده توزیع جغرافیایی گونه ها ، می توان تغییرات مختلفی را در سطح دریا ، مسیرهای رودخانه ، زیستگاه و تصرف رودخانه مشاهده کرد . علاوه بر این ، این علم محدودیت های جغرافیایی مناطق ماسه ماسه ای و انزوا و همچنین منابع انرژی موجود در اکوسیستم را در نظر می گیرد.
 
در طول دوره از محیط زیست تغییرات، جغرافیای زیستی شامل مطالعه از گونه های گیاهی و جانوری در: گذشته و / یا در حال حاضر زندگی خود ''رفیجیوم'' زیستگاه ؛ سایتهای زندگی موقت آنها. و / یا بقای محلی آنها.  دیوید Quammen به عنوان نویسنده آن را، "... جغرافیای زیستی بیش از بپرسید ''کدام گونه؟'' و ''کجا'' آن را نیز می پرسد ''چرا؟'' و چه گاهی اوقات بسیار مهم تر، ''چرا که نه؟'' "
 
بیوگرافی مدرن اغلب از سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای درک عوامل مؤثر در توزیع ارگانیسم و ​​پیش بینی روندهای آینده در توزیع ارگانیسم استفاده می کند.  غالباً از مدلهای ریاضی و GIS برای حل مشکلات اکولوژیکی که جنبه فضایی برای آنها دارد استفاده می شود.
۱۲

ویرایش