تفاوت میان نسخه‌های «پرویز ناتل خانلری»

 
=== فرهنگ تاریخی زبان فارسی ===
[[File:Parviz Natel-Khanlari at Litrature's team.jpg|thumb|خانلری در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران]]
از دیگر کارهای عمدهٔ خانلری، طرح‌ریزی تألیف و انتشار ''فرهنگ تاریخی زبان فارسی'' بود. در این نوع فرهنگ، برخلاف روش رایج [[فرهنگ‌نگاری]] فارسی، که مآخذ اصلی مورد استفاده در آن، فرهنگ‌های موجودست، مؤلّفان نخست همهٔ متن‌های موجود در زبان را به ترتیب تاریخی از پی هم قرار می‌دهند و واژه‌ها و معنی‌های گوناگون آن‌ها را، نه از روی فرهنگ‌های دیگر، بلکه از متن‌ها بگیرند. بدین‌ ترتیب روشن خواهد شد که هر واژه دست‌کم در زبان مکتوب از چه تاریخی وارد زبان شده و هریک از معنی‌های گوناگون آن از چه روزگاری بر جا مانده‌است. وجود چنین فرهنگی در هر زبان، شناسنامهٔ تاریخیِ یک‌یک واژه‌های آن زبانست و فایده‌های در دست داشتن چنین سندی برای زبان‌شناسان و ادیبان و محقّقان و شاعران چندان فراوان و گوناگونست که در آغاز کار نمی‌توان تمام آن‌ها را پیش‌بینی کرد.
 
کاربر ناشناس