کیسه صفرا: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه ویرایش پیشرفتهٔ همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
| GrayPage = 1197
| Image = Abdomal_organs.svg
| Caption = شمارهٔ ۵ کیسه صفرا استاست۸
| Image2 = IlluIl۸lu pancrease.svg
| Caption2 = نگاره‌ای از معده (رنگ سبز کیسهٔ صفرا)
| Precursor = [[Foregut]]
کاربر ناشناس