تفاوت میان نسخه‌های «کالابریا»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
انگور، زیتون و مرکبات مهمترین محصولات کشاورزی این ناحیه هستند.
[[پیاز]] قرمز]] [[تروپه‌آتروپئا]] و [[فلفل قرمز]] [[دیامانته]] برخوردار است.
 
موزه ملی باستان شناسی در رجو کالابریا،
کاربر ناشناس