افت حرارتی: تفاوت میان نسخه‌ها

نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+تمیز+)
(نجات ۱ منبع و علامت‌زدن ۰ به‌عنوان مرده.) #IABot (v2.0)
[[خاک]] از موجودات زنده، آب، [[کربنات]]‌ها، مواد کربن دار، مواد [[تجزیه]] شده و موارد دیگر تشکیل شده‌است. برای تعیین اینکه هر یک از این اجزا چقدر از کل توده خاک را تشکیل می‌دهد، روش LOI (افت حرارتی) اجرا می‌شود. در ابتدا محقق جرم نمونه را پیش از آزمایش LOI (افت حرارتی) می‌گیرد و سپس نمونه را در دستگاه گرمایش قرار می‌دهد. با توجه به اینکه محقق در صدد این است که درصد چه ماده ای را در خاک به دست بیاورد، می‌توان دمای دستگاه را بر روی دمای مربوطه تنظیم کرد. نمونه [[خاک]] برای مدت طولانی در این درجه حرارت نگه داشته می‌شود، البته بعد از اینکه خارج شده و گذاشته شود تا خنک شود، و قبل از اینکه جرم نمونه دوباه اندازه‌گیری شود. مقدار جرم از دست رفته پس از آزمایش LOI (افت حرارتی) برابر با جرم همان ماده ای است که محقق در صدد تعیین آن می‌باشد. مجموعه ای از مواد مورد نیاز برای استفاده از آزمایش LOI(افت حرارتی) عبارتند از: تعادل جرم با دقت بالا، یک اجاق خشک کن، [[کوره]] با دمای کنترل شده، [[بوته چینی]]‌های پیش گرم شده و نمونه ای خاک از محل مورد نظر. به‌طور معمول، این روش برای تعیین سطح آب محتوی، میزان کربن، میزان [[مواد آلی]] و میزان ترکیبات فرار استفاده می‌شود.<ref name=":0">{{Cite web|url=http://pasternack.ucdavis.edu/research/methods/loss-ignition-protocol/|title=Dr. Gregory B. Pasternack - Watershed Hydrology, Geomorphology, and Ecohydraulics: Loss-On-Ignition Protocol|website=pasternack.ucdavis.edu|accessdate=2019-03-17}}</ref> از آزمایش LOI (افت حرارتی) در صنعت سیمان نیز استفاده می‌شود به این صورت که کوره را در محدوده ۹۵۰ درجه سلسیوس کنترل می‌کنند، مهندسان احتراق از آزمایش LOI (افت حرارتی) در دماهای پایین‌تر از ۹۵۰ درجه سانتیگراد نیز استفاده می کننده.<ref>{{Cite journal|last=Roig|first=Pedro Juan|last2=Alcaraz|first2=Salvador|last3=Gilly|first3=Katja|date=2017|title=FTP Algebraic Formal Modelling using ACP - Study on FTP Active Mode and Passive Mode:|url=http://www.scitepress.org/DigitalLibrary/Link.aspx?doi=10.5220/0006465703620373|journal=Proceedings of the 7th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications|location=Madrid, Spain|publisher=SCITEPRESS - Science and Technology Publications|pages=362–373|doi=10.5220/0006465703620373|isbn=9789897582653}}</ref> یک روش کامل برای آزمایش LOI(افت حرارتی) را می‌توان در زیر یافت، در نظر داشته باشید که ممکن است برخی از مراحل بسته به کاربرد در نظر گرفته شده از آزمایش LOI(افت حرارتی) تغییر کنند.
 
روشهای زیادی برای استفاده صحیح از آزمایش LOI(افت حرارتی) برای تحقیقات علمی وجود دارد.<ref>{{Cite web|last=Venes|first=Daniel|title=A Comparative Study between Loss on Ignition and Total Carbon Analysis on Minerogenic Sediments|url=https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=1169&context=geologia|accessdate=24 March 2019}}</ref> یک نمونهٔ خاک، یک شبه در اجاق خشک کن ۱۰۰ درجه سانتیگراد، تا صبح مقادیر آب موجود در آن به‌طور کامل تبخیر می‌شود.<ref>{{Cite web|title=Loss-on-Ignition Standard Operating Procedure|url=http://lrc.geo.umn.edu/laccore/assets/pdf/sops/loi.pdf|publisher=National Lacustrine Core Facility|accessdate=24 March 2019}}</ref> این امر به محققان اجازه می‌دهد تا با مقایسهٔ تغییر وزن نمونه، قبل و بعد از [[تبخیر سطحی|تبخیر]]، بتوانند میزان آب اولیه در نمونه خاک و [[پوکی|تخلخل (پوکی)]] آن را مشخص کنند. به این وزن جدید نمونه، وزن خشک گفته می‌شود و به وزن قبلی آن وزن مرطوب گفته می‌شود. روش کلی انجام آزمایش LOI(افت حرارتی) در احتراق به شرح زیر است:<ref>{{Cite web|last=Robertson|first=Sarah|title=Direct Estimation of Organic Matter by Loss on Ignition: Methods|url=https://www.sfu.ca/soils/lab_documents/Estimation_Of_Organic_Matter_By_LOI.pdf|publisher=SFU Soils|accessdate=24 March 2019|archiveurl=https://web.archive.org/web/20150714151933/http://www.sfu.ca/soils/lab_documents/Estimation_Of_Organic_Matter_By_LOI.pdf|archivedate=۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵|dead-url=yes}}</ref>
# [[بوته چینی]] خالی که نمونه در آن قرار داده می‌شود را وزن کنید و آن را در یک دفترچه آزمایشگاهی یادداشت کنید.
# نمونه را در بوته چینی خالی قرار دهید و مجدداً [[بوته چینی]] همراه با نمونه وزن کنید. وزن جدید را منهای وزن بوته چینی خالی کنید. جواب، وزن مرطوب نمونه است.
۳۷۳٬۹۵۳

ویرایش