تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال پرسپولیس»

{{بازیکن|شماره=۳۸|ملیت=ایران|نقش=[[مدافع (فوتبال)|مدافع]]|نام=[[احسان حسینی]] <sup>'''ز۲۱'''</sup>}}
{{بازیکن|شماره=۴۴|ملیت=کرواسی|نقش=[[دروازه‌بان]]|نام=[[بوژیدار رادوشویچ]]}}
{{بازیکن|شماره=۵۵|ملیت=ایرلند|نقش=[[مهاجم (فوتبال)|مهاجم]]|نام=[[آنتونی استوکس]]}}
{{بازیکن|شماره=۶۳|ملیت=ایران|نقش=[[دروازه‌بان]]|نام=[[امیرحسین بیات]] <sup>'''ز۲۳'''</sup>}}
{{بازیکن|شماره=۷۰|ملیت=ایران|نقش=[[مهاجم (فوتبال)|مهاجم]]|نام=[[علی علیپور]] }}
{{بازیکن|شماره=۹۳|ملیت=ایران|نقش=[[مهاجم (فوتبال)|مهاجم]]|نام=[[آریا برزگر]] <sup>'''ز۲۱'''</sup>}}
{{بازیکن|شماره=۹۹|ملیت=نیجریه|نقش=[[مهاجم (فوتبال)|مهاجم]]|نام=[[کریستین اوساگونا]]}}
{{بازیکن|شماره=|ملیت=ایرلند|نقش=[[مهاجم (فوتبال)|مهاجم]]|نام=[[آنتونی استوکس]]}}
{{بازیکن/پایان}}