تفاوت میان نسخه‌های «مجمع نیروهای خط امام»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب: افزودن القاب
=== شورای مرکزی سازمان جوانان ۱۳۹۵ ===
 
طی نشست مجمع عمومی در تاریخ دهم دی ماه با حضور سیدهادی خامنه ای دبیر کل ، اعضای شورای مرکزی و همچنین دبیران استانی سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام انتخابات دوره جدید شورای مرکزی سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام زیر نظر شورای نظارت و داوری برگزار شدو افراد زیر به ترتیب بعنوان اعضای شورای مرکزی این انتخاب شدند:<ref>https://www.borna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-3/499909-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85
</ref>
 
# علی سوادکوهی
# ساجدرحمانیان
۴۹

ویرایش