تفاوت میان نسخه‌های «قائم‌مقام فراهانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
=== به تخت نشانیدن و صدارت اعظمی محمدشاه ===
[[پرونده:Ghaiem-maqam-farahani-burialShah Abdul Azim 7561.jpg|بندانگشتی|راست|مزار وی در حرم شاه عبدالعظیم]]
زمانی که فتحعلی شاه در آبان ۱۲۱۳ در اصفهان درگذشت. این خبر به آذربایجان رسید و [[محمد شاه]] قصد عزیمت به پایتخت را کرد. قائم مقام، [[جهانگیر میرزا]] و [[خسرو میرزا]]، دو برادر شاه، را که در [[قلعه اردبیل]] زندانی بودند را نابینا کرد تا وسایل جلوس او را فراهم آورد. در ماه رجب، در تبریز، [[خطبه]] به نام او خوانده شد و شاه به زودی به همراهی قائم‌مقام به تهران حرکت کرد و روز ۱۴ شعبان به تهران وارد شد و ازنو تاجگذاری برگزار و قائم مقام را به منصب صدارت اعظم مشغول کشورداری شد و [[ظل السلطان]]، [[فرمانفرما]]، [[ملک آرا]]، [[رکن الدوله]] و سایر اعمام شاه و گردنکشان دیگر را به جای خود نشاند.