تفاوت میان نسخه‌های «مجمع نیروهای خط امام»

=== شورای مرکزی ۱۳۹۷ ===
 
سید هادی خامنه ای، اسفندیار تاجمیری، خلیل قویدل، محمدرضا اکبری، مظفر علیزاده، اسحاق راستی، رحمان بابایی، حمیدقزوینی، عبدالحمیدناصری پور، محمدرضاکمالی، مهرزاد صدقیانی، هادی غفاری، محمد صباغیان، داور نظری و زهراصفی یاری.<ref>https://www.mehrnewsisna.comir/news/443442797072715025/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
</ref>
 
۴۹

ویرایش