تفاوت میان نسخه‌های «آنری لوفور»

جز
بدون خلاصه ویرایش
(اضافه‌کردن برخی مقالات مرتبط منتشرشده به فارسی)
جز
لوفور تا سال ۱۹۹۱ حدود ۷۰ کتاب نوشت. برخی از کتاب‌های او و نیز برخی آثار دربارهٔ او به فارسی برگردانده شده‌اند:
* تولید فضا، ترجمهٔ محمود عبدالله‌زاده (مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران)
* ماتریالیسم دیالکتیکی، هانری لوفور، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: تیسا، ۱۳۹۳، ۱۳۹۶ (چاپ دوم). (آدرس: http://teesa.ir/Books/Book?id=11429)
* بقای سرمایه‌داری، هانری لوفور، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: تیسا، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ (چاپ دوم). (آدرس: http://teesa.ir/Books/Book?id=8367)
* ضرب‌آهنگ‌کاوی: فضا، زمان و زندگی روزمره، هانری لوفور، آیدین ترکمه و آتوسا مدیری (مترجم)، ناشر: رخداد نو، ۱۳۹۳. ()
* درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور، گردآوری و ترجمهٔ آیدین ترکمه، ناشر: تیسا، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ (چاپ دوم). (آدرس: http://teesa.ir/Books/Book?id=8390)
*فضا و نظریه‌ی اجتماعی، آندری ژلنیتس، آیدین ترکمه (مترجم)، ناشر: علمی و فرهنگی، ۱۳۹۶.
* فضا، تفاوت و زندگی روزمره: خوانش هانری لوفور، ترجمهٔ افشین خاکباز و محمد فاضلی
۲۲

ویرایش