عشق حرف حالیش نمیشه: تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
توال(طراح لباس شرکت سارته) با بازی [[دیمت گل]]
 
کرم (راننده ی شخصی و دوست مورات) با بازی [[سلیمان فلک]]
 
دیدم (دوست دختر سابق مورات و تاپ مدل شرکت سارته)