تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال رویال شارلوا»

خنثی‌سازی ویرایش 27637417 از Sajighrz (بحث)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(خنثی‌سازی ویرایش 27637417 از Sajighrz (بحث))
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه خنثی‌سازی ویرایش پیشرفته تلفن همراه
{{Fs player|no=۱۶|nat=JAM |pos=FW |name=[[Shamar Nicholson]]}}
{{Fs player|no=۱۷ |nat=GRE |pos=DF |name=[[Stergos Marinos]]}}
{{Fs player|no=۱۸ |nat=BEL |pos=FW |name=[[سجاددیوید غریب رضاپولت]]}}
{{Fs player|no=۱۹ |nat=BEL |pos=MF |name=Malick Keita}}
{{Fs mid}}