تفاوت میان نسخه‌های «پایستگی جرم»

بدون خلاصه ویرایش
قانون '''پایستگی جرم''' یا '''پایستگی ماده''' (Conservation of mass / matter) اظهار می‌دارد که جرم موجود در یک [[سیستم بسته]] صرف نظر از [[فرایند]]هایی که در درون آن در حال وقوع است، ثابت و تغییرناپذیر باقی می‌ماند. این قانون امروزه با قانون [[پایستگی انرژی]] ترکیب شده و '''قانون [[پایستگی جرم و انرژی]]''' نامیده می‌شود.
 
 
{{فیزیک-خرد}}
== قانون بقای جرم در مکانیک سیالات ==
 
 
بقای جرم
قضیه انتقال رینولدز رابطه ای بین نرخ تغییرات سیستم و سطح کنترل و انتگرال های حجم ایجاد می کنند ولی مشتق های سیستم به معادلات اساسی مکانیک مربوطند.متغیر کمکیB به ترتیب جای جرم، اندازه ی حرکت خطی،اندازه حرکت زاویه ای و انرژی را می گیرد.
برای بقای جرم B=m می باشد.
 
[[پرونده:hashem1.JPG]]
 
برای حجم کنترل ثابت داریم :
 
[[پرونده:hashem2.JPG]]
 
اگر حجم کنترل فقط چند ورودی و خروجی یک بعدی داشته باشد آنگاه :
 
[[پرونده:hashem3.JPG]]
 
این حالات بیانگر لزوم معادل بودن جرم ورودی و خروجی در جریان پایدار است.علاوه بر این چنانچه ورودی ها و خروجی ها یک بعدی نیز باشند برای جریان پایدار خواهیم داشت :
 
[[پرونده:hashem4.JPG]]
 
اگر جریان در حجم کنترل پایدار باشد شار های ورودی با خروجی موازنه می شود :
 
[[پرونده:hashem5.JPG]]
 
کمیت [[پرونده:hashempav.JPG]] را [[پرونده:hashemm.JPG]] می نامیم پس داریم :
 
[[پرونده:hashem6.JPG]]
 
به طور کلی جریان پایدار بقای جرم بصورت زیر است :
 
[[پرونده:Hashem7.JPG]]
 
 
 
 
 
{{مکانیک سیالات}}
 
[[رده:قانون‌های پایستگی]]
۱

ویرایش