تفاوت میان نسخه‌های «فسیل»

بدون خلاصه ویرایش
از آثار سنگوارها برای اثبات نظریه‌های [[زمین‌ساخت]] ورقه‌ای و [[تکامل]] تدریجی استفاده شده‌است. در علم زمین‌شناسی مطالعه دانشگاهی فسیل‌ها در دو مبحث گیاهی و جانوری است که هر کدام به دوبخش بزرگ‌سنگواره‌ها [[ماکروفسیل]] و ریزسنگواره‌ها [[میکروفسیل]] -و زیرشاخهٔ [[نانوفسیل]] ها- تقسیم شده و بر این اساس مطالعه می‌شوند.
فسیل یا سنگواره رامی توان از مهم‌ترین منابع اطلاعات دربارهٔ گذشتهٔ موجودات دانست. دانشمندان معتقدند نباید تمام فسیل‌های یک منطقه را جمع‌آوری کرد.
جمع‌آوری کامل نمونه‌های [[تریلوبیت]] ایران یکی از ناخوشایندترین اتفاقات مطالعاتی این حوزه است. [[مراغه]] که به بهشت فسیلی ایران معروف است نمونه های فسیلی خشکی رادرخودجای داده که درکمترجایی ازدنیا این نمونه های حیوانات خشکی باقی مانده اند.
 
== زمان بندی ==
۱۰

ویرایش