تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال رویال شارلوا»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{Fs player|no= ۸ |nat=IRN |pos=MF |name=[[علی قلی‌زاده]]}}
{{Fs player|no= ۹ |nat=MLI |pos=FW |name=[[Adama Niane]]}}
{{Fs player|no=۱۰ |nat=FRAIRN |pos=FW |name=[[Jérémyکاوه Perbetرضایی]]}}
{{Fs player|no=۱۳ |nat=SEN |pos=MF |name=[[Christophe Diandy]]}}
{{Fs player|no=۱۴ |nat=SWE |pos=GK |name=Joachim Imbrechts}}