تفاوت میان نسخه‌های «وسوسه شیطانی»

جز
جز (افزودن ناوباکس ۷.۶> الگو:جیمز کلیول (درخواست کاربر:KOLI)+مرتب+تمیز+)
[[رده:آثار موسیقی جری گلدسمیت]]
[[رده:فیلم‌نامه‌های جیمز کلی‌ول]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های براقتباس پایهشده از آثار آلیستر مک‌لین]]
[[رده:فیلم‌ها بر پایه رمان‌های بریتانیایی]]
[[رده:فیلم‌ها بر پایه رمان‌های علمی تخیلی]]