مردی در آتش (فیلم ۲۰۰۴): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:خودکشی در فیلم‌ها]]
[[رده:فیلم‌نامه‌های برایان هالگلند]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های براقتباس پایهشده از رمان‌های بریتانیایی]]
[[رده:فیلم‌ها بر پایه رمان‌های جنایی]]
[[رده:فیلم‌ها بر پایه رمان‌های هیجانی]]