تفاوت میان نسخه‌های «وسوسه شیطانی»

جز
[[رده:فیلم‌نامه‌های جیمز کلی‌ول]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از آثار آلیستر مک‌لین]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های براقتباس پایهشده از رمان‌های بریتانیایی]]
[[رده:فیلم‌ها بر پایه رمان‌های علمی تخیلی]]
[[رده:فیلم‌های ۱۹۶۵ (میلادی)]]