دختری با خالکوبی اژدها (فیلم ۲۰۱۱): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:فیلم‌نامه‌های استیون زایلیان]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از رمان‌های جنایی]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های براقتباس پایهشده از رمان‌های سوئدی]]
[[رده:فیلم‌ها درباره روزنامه‌نگاران]]
[[رده:فیلم‌های ۲۰۱۱ (میلادی)]]