آوردگاه زمین: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:ساینتولوژی در فرهنگ عامه]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از رمان‌های آمریکایی]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های براقتباس پایهشده از رمان‌های علمی تخیلی]]
[[رده:فیلم‌های ۲۰۰۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های اکشن دهه ۲۰۰۰ (میلادی)]]