تفاوت میان نسخه‌های «وسوسه شیطانی»

جز
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از آثار آلیستر مک‌لین]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از رمان‌های بریتانیایی]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های براقتباس پایهشده از رمان‌های علمی تخیلی]]
[[رده:فیلم‌های ۱۹۶۵ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های انگلیسی‌زبان]]