تفاوت میان نسخه‌های «خال گل سرخ (فیلم)»

جز
[[رده:فیلم‌نامه‌های تنسی ویلیامز]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از آثار تنسی ویلیامز]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های براقتباس پایهشده از نمایشنامه]]
[[رده:فیلم‌های ۱۹۵۵ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های انگلیسی‌زبان]]