گربه روی شیروانی داغ (فیلم ۱۹۸۴): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:فیلم‌های آمریکایی بر پایه نمایش‌نامه]]
[[رده:فیلم‌های اقتباس شده از آثار تنسی ویلیامز]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های براقتباس پایهشده از نمایشنامه]]
[[رده:فیلم‌های ۱۹۸۴ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های انگلیسی‌زبان]]