ارتش تاریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:فیلم‌نامه‌های سم ریمی]]
[[رده:فیلم‌ها با عملیات زنده و پویانمایی]]
[[رده:فیلم‌هافیلم‌های براقتباس پایهشده از یک یانکی اهل کنتیکت در دربار شاه آرتور]]
[[رده:فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی مربوط به شاه آرتور]]
[[رده:فیلم‌های ۱۹۹۲ (میلادی)]]