بازی منصفانه (فیلم ۲۰۱۰): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:فیلم‌های جنگ عراق]]
[[رده:فیلم‌های داگ لیمان]]
[[رده:فیلم‌های درام براقتباس پایهشده از رویدادهای واقعی]]
[[رده:فیلم‌های درام دلهره‌آور دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های درام دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]