تجزیه و تحلیل جریان داده: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== رویکرد لیست کار ==
این روشروش، مدل بهبود یافته‌ای از الگوریتم راند-رابین است. در این روش، تکرار تنها در بخشی از گراف که در حال تغییر است انجام می‌شود. در این الگوریتم پس از مقدار دهیمقداردهی اولیه، یک لیست به نام لیست کار ایجاد می‌شود که در ابتدای الگوریتم همهٔهمه ی گره‌ها در این لیست قرار دارند. در هر مرحله، یک گره از لیست کار حذف می‌شود و اطلاعات مربوط به جریان دادهٔداده ی آن، مشابه آنچه پیش تر توضیح داده شد، به روزرسانی می‌شود. اگر این به روزرسانی باعث تغییر در اطلاعات گره (حالت گره) شود، همهٔ گره‌هایی که این تغییر اطلاعات روی آنها تأثیر دارد به لیست کار اضافه می‌شوند و این فرایند تا خالی شدن لیست کار ادامه خواهد داشت. شبه کد این الگوریتم مشابه زیر است:<ref name="a"/>
{{چپچین}}
:Worklist ← ∅
۱۲۴

ویرایش