تفاوت میان نسخه‌های «کیوانچ تاتلیتوغ»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|-
| ۲۰۰۵–۲۰۰۷
| ''[[نور (مجموعه تلویزیونی)|نور]]''
| مهمت شادوغلو
|
|-
| ۲۰۰۵-۲۰۰۷
|[[جادوگر تازه‌کار]]
|
|مهمت شادوغلو
|
کیوانچ تاتلیتوغ
|-
|rowspan="2"| ۲۰۰۷–۲۰۰۸
| ''[[سعید و شورا]]''
| سعید گرگ
|
|-
| ۲۰۱۶