تفاوت میان نسخه‌های «محمدشفیع هروی حسینی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات:ویکی‌سازی اطلاعات بیشتر)
وی افزون بر شکسته نستعلیق، خط [[نسخ]]، [[نستعلیق]] و [[تعلیق]] را نیز نیكو می‌نوشته، ولی هنرش در خط شكسته است و چنان آ‌ن‌را به درستی و منظم پرداخته كرده كه مدتی این خط را به نام او «شفیعائی»‌ می‌خواندند.
 
او مشهور به شكسته نفسی و حسن محضر بوده و افزون بر خوشنویسی در [[شعر]] و [[نقاشی]] و [[تذهیب]] نیز دستی داشته است. شفیعا شاگرد مستقیم یا غیرمستقیم [[مرتضی‌قلی‌خان شاملو]] (درگذشت ۱۱۰۰ ه‍.ق) شکسته‌نویس مشهور حاکم‌‍‌ هرات بود که برخی ‌او را مبدع خط ‌شکسته ‌‍‌می‌دانند. وی در خدمت مرتضی قلی خان شاملو مدتها منصب منشی باشی داشت و همت بر تکميل خط شکسته استاد خود مرتضی قلی شاملو گماشت تا متدرجاً به سرمنزل کمال رسيد و از خوشنويسان خط شکسته بحساب آمد و ميتوان گفت خط شکسته او اختراعی بود.<ref name="لغت نامه دهخدا ">دهخدا </ref>
 
شفیعا از هرات سفری به [[هندوستان]] کرد و در بازگشت مدتی در اصفهان و در دربار [[شاه عباس دوم]] بسر برد.