تفاوت میان نسخه‌های «هوش عمومی مصنوعی»

Editor-1 صفحهٔ هوش عمومی مصنوعی را به هوش جامع مصنوعی منتقل کرد: ترجمهٔ دقیق‌تر
(Editor-1 صفحهٔ هوش عمومی مصنوعی را به هوش جامع مصنوعی منتقل کرد: ترجمهٔ دقیق‌تر)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(بدون تفاوت)