تفاوت میان نسخه‌های «شهر سوخته»

۲٬۲۴۷ بایت اضافه‌شده ،  ۱۱ ماه پیش
شهر سوخته
(تاریخ ایران و شهر سوخته زابل)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه حذف منبع
(شهر سوخته)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
سوم درانی ها قوم گم شده یهود
اولی را سلیمان پادشاه اخراج کرد
انان برای انطقامانتقام دو طایفه عبری را با خود اوردند
و شهری در زابل امروز ساختند
سه هزار سال پیش وقتی ماد های کرد ایران امروزی را از دست اشور سوری ازاد کرد
و بلوچهای نیمروز را که ساکنان و مالک اصلی و تاریخی سرزمین بودند به سرتاسر افغانستان اواره کردند که امروز در افغانستان ولایتی نیست که انجا بلوچی با مظلومیت بسر نبرد.
و غلجایی ها را مالک نیمروز ساخت
که با این کار جتگجنگ های تاریخی میان درانی و غلجایی خاتمه یافت.
سه هزار سال قبل ایران جز سوریه و اشور بود
بعد کرد ها سرزمین را ازاد کردند و بنام ماد بر سرزمین سلطنت میکردند.
چون شیوه حکومت ماد بسیار دکتاتوری بود
بعد از حکومت های متعدد سلسله جدیدی بنام پارت و تحت رهبری پشوایپیشوای شان اسکان سلسله اشکانی را اعمال کردند.
اشکانی ها یابا رهبران ماد و لرها از ایرانیان تاریخی و اصیل اند که از هزاران سال مالیک و خدمتگذار ای سرزمین بوده اند.
بیست و دوهمین شاه اشکانی که نامش بلاس,بلاش,بلاچ,بالاس,بالاچ بود بعد از او سلسله اشکانی بنام او معروف به بلوچ شدند.
بلوچ ها لر ها و کرد ها ایرانیان اصیل اند
هزاروپانصد سال پیش لری بنام ساسان علیه مادرپدر زنش کودتا کرد چون ریشه در تاریخ سرزمین و قوم نداشت مجبور شد مردمان هرات افغانستان کنونی و کولابی های کولاب تاجکستان را وارد پایتخت کند و ارتشی از انان ایجاد نماید
در زمان اشکانی ها با موافقت دو قوم بزرگ سرزمین,لر و کرد زبان خاص دربار را انتخاب کردند که زبان سکاهای سیستان بود و انرا دری یا زبان خاص دربار نامیدند.
اما ساسان لر وقتی پادشاه شد تمام مملکت را دستور داد زبان لشکر را یاد بگیرند و گویش مشترک هراتی و تاجیکی زیر نام پارسی زبان ملی شد.
و تا توانستند با کمک ترک و دیگران بلوچها را سرکوب کردند و بجای شان با تغدی خود را پاردپارت نامیدند در حالیکه پارت نبودند.
انان جپایجفای بیحدی بحق سرزمین عزیز و مردمش طی هزار و پانصد سال روا داشته و ادامه دارد.
یکی از بزرگترین جفا ها دستکاری و ماستمالی و تغدی بیباکانه در تاریخ و هویت سرزمین عزیز بوده سرزمینیکه رقیب روم و یونانبودهیونان بوده امروز فرزندانش گرسنه نان اند و ابتدای ترین حقوق انسانی.
باید گفت که دیوار چین را جهت حمایت از تجاوز اقوام ترکتبار ساخته اند که در شمالغرب چین زندگی میکردند و چینی ها انان را از انجا اخراج کردند ترکها تا توانستند پیشرویی نمودند پنجابی های پاکستان,ترکمن و ازبک و ازری قزلباش و دیگران ترک اند ترکیه امروز روم شرقی بود با مردمان از نژاد سفید اروپایی اما ترکها انرا غصب و بعدا ترکیه نامیدند روم غربی ترکها را با مکر فریب داد ورنه امروز ایتالیا و نواحی هم جز ترکیه بودند. اقوامی مانند ترکمن,ازبک و دیگران که شباحتهای چینی و مغولی دارند مردمانی اند که در اثر جنگ ها تسلیم ترک ها شده و ترک شده اند.تاجکستان امروزه در تاریخ زیر سایه ترکها بوده و بند نورک تاجکستان همان بند عظیم است که در مسله جوب ماجوج یاد شده است.
این دو قوم اسباب جنگ سوم عالم خواهند شد
که یک سوم جمعیت دنیا نابود میشود
جوج ماجوج از نظر تاریخی هم باید هم در گذشتهای دور و هم حالا در همسایگی هم باشند
و هم داری شباهات و اتراکات ...
نه کردها,نه,لرها و نه بلوچهای اشکانی پارت در سرزمین کنونی زندگی کرده بلکه انان نژادا مردمانی ااند که از ماورای سوچی روسیه و دریای سیاه امده اند و به مرور زمان پخش شده.
سکاها در ترکمنستان کنونی.پارت یا اشکانی یا بلوچهای کنونی وارد اذربایجان شده ان اند.
با شکست اشکانی ها ترکها وارد اذربایجان شدند
و این اصلا اذرواجگان بوده یا محل زندگی بزرگان قوم که اشکان و رهبران پارت بوده اند
اذر به معنی اتش و واجه به معنی اقا.
 
== پیشینهٔ کاوش‌ها ==
۳۴

ویرایش