تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اوپن»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{fs player|no=1 |nat=BEL |pos=GK |name=[[Ortwin De Wolf]]}}
{{fs player|no=3 |nat=NED |pos=DF |name=[[Menno Koch]]}}
{{fs player|no=5 |nat=ESP |pos=DF |name=[[ژوردی امت]]|other=loanقرضی fromاز [[Rayoباشگاه Vallecanoفوتبال رایو وایکانو|رایو وایکانو]]}}
{{fs player|no=9 |nat=ARG |pos=FW |name=[[Flavio Ciampichetti]]}}
{{fs player|no=10 |nat=CIV |pos=MF |name=[[Jean Thierry Lazare]]}}