تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اوپن»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{fs player|no=34 |nat=CIV |pos=MF |name=[[Konan N'Dri]]}}
{{fs player|no=35 |nat=BEL |pos=DF |name=Boris Lambert}}
{{Fs player|no=66 |nat=IRI |pos=MF |name=[[سعید عزت‌اللهی]]|other=loanقرضی fromاز [[FCباشگاه Rostovفوتبال روستوف|Rostovروستوف]]}}
{{Fs player|no=77 |nat=BIH |pos=MF |name=[[Danijel Milićević]]}}
{{fs player|no=97 |nat=POR |pos=FW |name=[[Leandro Rocha|Leonardo Rocha]]}}