تفاوت میان نسخه‌های «الگو:جدول لیگ برتر فوتبال ایران ۹۹–۱۳۹۸»

بدون خلاصه ویرایش
|team1=PRS
|team2=SEP
|team3=TRCEST
|team4=ESTTRC
|team5=SKH
|team6=SNA
|team7=MISFOL
|team8=FOLMIS
|team9=MST
|team10=NSJ
<!--نتایج تیم را در اینجا و سپس (در صورت لزوم) رتبه‌های فوق را به‌روز کنید. فراموش نکنید که تاریخ را به‌روز کنید (پارامتر بروزرسانی)-->
|update=۱۱ بهمن ۱۳۹۸
|win_EST=9 |draw_EST=56 |loss_EST=3 |gf_EST=3537 |ga_EST=1820
|win_FOL=67 |draw_FOL=6 |loss_FOL=5 |gf_FOL=1315 |ga_FOL=11
|win_GOL=1 |draw_GOL=9 |loss_GOL=8 |gf_GOL=8 |ga_GOL=17
|win_MST=6 |draw_MST=5 |loss_MST=7 |gf_MST=18 |ga_MST=21
|win_MIS=5 |draw_MIS=1112 |loss_MIS=2 |gf_MIS=14 |ga_MIS=910
|win_NSJ=4 |draw_NSJ=7 |loss_NSJ=7 |gf_NSJ=18 |ga_NSJ=23
|win_PJJ=2 |draw_PJJ=9 |loss_PJJ=7 |gf_PJJ=14 |ga_PJJ=19
|win_PAY=3 |draw_PAY=4 |loss_PAY=11 |gf_PAY=24 |ga_PAY=33
|win_PRS=13 |draw_PRS=12 |loss_PRS=4 |gf_PRS=2325 |ga_PRS=79
|win_SAP=4 |draw_SAP=6 |loss_SAP=8 |gf_SAP=17 |ga_SAP=23
|win_SHA=1 |draw_SHA=7 |loss_SHA=10 |gf_SHA=11 |ga_SHA=34
|win_SKH=9 |draw_SKH=5 |loss_SKH=45 |gf_SKH=16 |ga_SKH=1012
|win_SNA=8 |draw_SNA=6 |loss_SNA=4 |gf_SNA=19 |ga_SNA=19
|win_SEP=9 |draw_SEP=89 |loss_SEP=1 |gf_SEP=29 |ga_SEP=11
|win_TRC=10 |draw_TRC=3 |loss_TRC=5 |gf_TRC=21 |ga_TRC=16
|win_ZOB=4 |draw_ZOB=6 |loss_ZOB=8 |gf_ZOB=15 |ga_ZOB=21