تفاوت میان نسخه‌های «سیاهرگ درشت‌نئی پسین»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش پیشرفته تلفن همراه
در ساق پا، دو '''سیاهرگ درشت‌نی خلفی''' همراه با سرخرگ هم‌نام خود در سمت داخلی ساق پا طی مسیر می‌کنند.
 
==شاخه‌های دریافتی==
 
* شاخه‌هایی از وریدهای سطحی
مهمترین سیاهرگ‌های پرفوران در این ناحیه شامل:
* شاخه‌های عضلانی بخصوص از محدوده سولئوس<ref>soleus</ref>
پرفوران‌های بالایی، داخلی و پایینی cockett می‌باشد.<ref>the Cockett perforators, superior,medial and inferior.</ref>.<ref name="Cavezzi">{{cite journal |doi=10.1016/j.ejvs.2005.07.020 |title=Duplex Ultrasound Investigation of the Veins in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs—UIP Consensus Document. Part II. Anatomy |year=2006 |last1=Cavezzi |first1=A. |last2=Labropoulos |first2=N. |last3=Partsch |first3=H. |last4=Ricci |first4=S. |last5=Caggiati |first5=A. |last6=Myers |first6=K. |last7=Nicolaides |first7=A. |last8=Smith |first8=P.C. |journal=European Journal of Vascular and Endovascular Surgery |volume=31 |issue=3 |pages=288–99 |pmid=16230038}}</ref>
مهمترین* سیاهرگ‌های پرفوران در این ناحیه شامل:
پرفوران‌های بالایی، داخلی و پایینی cockett می‌باشد.<ref>the Cockett perforators, superior,medial and inferior.</ref>.<ref name="Cavezzi">{{cite journal |doi=10.1016/j.ejvs.2005.07.020 |title=Duplex Ultrasound Investigation of the Veins in Chronic Venous Disease of the Lower Limbs—UIP Consensus Document. Part II. Anatomy |year=2006 |last1=Cavezzi |first1=A. |last2=Labropoulos |first2=N. |last3=Partsch |first3=H. |last4=Ricci |first4=S. |last5=Caggiati |first5=A. |last6=Myers |first6=K. |last7=Nicolaides |first7=A. |last8=Smith |first8=P.C. |journal=European Journal of Vascular and Endovascular Surgery |volume=31 |issue=3 |pages=288–99 |pmid=16230038}}</ref>
 
==نگارخانه==